راه های ارتباطی

واحدراه های ارتباطیپست الکترونیکی
پاسخگویی به سوالاتپست الکترونیکیinfo@kahler.ir
فروشپست الکترونیکی -
تلفن: 32261856-031
info@kahler.ir
حسابداریپست الکترونیکی -
تلفن: 32251515-031
accountancy1@kahler.ir
خدمات پس از فروشپست الکترونیکی -
تلفن: 32253797-031 09303112410
support@kahler.ir
طراحی و گرافیک، تبلیغاتپست الکترونیکیkhodabakhsh@kahler.ir
دریافت اپلیکیشنپست الکترونیکی - وب سایتapp@kahler.ir