تست اسپوسو

روزت رو با اسپرسوساز کاخلر

۲۰ بار فشار بخار

اسپرسو ساز کاخلر با ۲۰ بار فشار، بهترین قهوه را در اختیار شما قرار می‌دهد.

فوم شیر همزمان

قابلیت فوم دهنده شیر همزمان. بدون نیاز به دستگاه فوم جدا!

۲ کاپ

اسپرسو ساز کاخلر دارای ۲ کاپ، سینگل و دوبل برای سهولت در استفاده است.

۶ عملکرد در ۱ دستگاه

اسپرسو ساز کاخلر دارای ۶ برنامه اعم از: اسپرسو سینگل، دوبل، کاپوچینو، لته، فوم شیر و تمیزکننده خودکار است!

فهرست
Translate »